ELMAR HUSEYNOV FOUNDATIONAccound

Банковский счет Фонда Эльмара Гусейнова в Азербайджанских манатах
 
Телефоны фонда: 467-88-87, 467-79-56, 441-42-37
Имущественный пай: Один миллион манат
Банковские реквизиты: Капитал Банк, Бакинский филиал, ул. Физули, 71. Тел: 493-66-30, 1-46, 493-62-29
FAD: 200026
VÖEN: 9900003611
Корр. счет: 0137010001031
SWIFT KOD: AIIBAZ2X
Customer/Клиент: Фонд Эльмара Гусейнова
Account No/Банковский счет (AZM): 254738090000
VÖEN: 1700474671

Elmar Hüseynov fondunun manatla hesabı

Təsisçiliklə bağlı əmlak haqqı: 1.000.000 (bir milyon) manat.
Fondun əlaqə telefonları: 467-88-87, 467-79-56, 441-42-37
Bank hesabı: Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Bakı şəhər filialı, Füzuli, 71. Tel: 493-66-30, 1-46, 493-62-29
FAD: 200026
VÖEN: 9900003611
Müxbir hesabı: 0137010001031
SWIFT KODU: AIIBAZ2X
Customer/Musteri: Elmar Hüseynov Fondu
Account No/ Hesab: 254738090000
VÖEN: 1700474671

List of the main USD correspondents:

Contact phones of Foundation: +99412-467-88-87, 467-79-56, 441-42-37
Branch: Capital Bank JV, Baku office. Fizuli, 71, Baku, Azerbaijan
Phone: +99412-493-66-29(30), 1-46
SWIFT CODE: AIIBAZ2X
Telepone: 493-66-30 1-46,493-62-29,
Customer: FOUNDATION ELMAR HUSEYNOV
Account Number (AZM): 25438190100
VÖEN: 1700474671

USD correspondents:


1) Citibank N.A. / New York, USA
SWIFT code: CITIUS33
USD Account Number: 36089289

2) American Express Bank / New York, USA
SWIFT code: AEIBUS33
USD Account Number: 00738625

3) Commerzbank AG / Frankfurt on Main, Germany
SWIFT code: COBADEF
USD Account Number: 400886714500USD

4) BCP (Banque de Commerce et de Placements) / Geneva, Switzerland
SWIFT code: BPCPCHGG
USD Account Number: 10.603074.0.100 USD

5) KBC BANK N.V. / Brussels, Belgium
SWIFT code: KREDBEBB
USD Account Number: 480-9564773-96

6) JSC "Avtobank" /Moscow, RF
SWIFT code: AVTBRUMM
USD Account Number: 30112840000012000053

7) PAREXBank/Riga, Latvia
SWIFT code: PARXLV22
USD Account Number: LV82PARX0007230240001

8) International Bank of Azerbaijan - Moskow
SWIFT code: IBAZRUMM
USD Account Number: 30112840900000000285

9) HSBC Bank, London, England
SWIFT code: MIDLGB22
USD Account Number: 57116602

10) International Bank of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan
SWIFT code: IBAZAZ2X
USD Account Number: 201186USD371201

11) Mugan Bank, Baku, Azerbaijan
SWIFT code: MUGAAZ22
USD Account Number: 3711-000024-USD-00